Najprej moramo vedeti kaj sploh je kredit. Kredit je kakršnakoli vrsta posojila. Gre za materialna sredstva, ki jih da kreditodajalec kreditojemalcu, z obveznostjo kasnejše vrnitve.
Potem pa poznamo še posojilo. Razlika med posojilom in kreditom je v tem, da posojilo lahko da tako pravna kot fizična oseba, medtem ko kredit nam lahko da samo in izključno pravna oseba.
Poznamo pa tudi različne vrste kreditov za fizične osebe.
Prvi so osebni krediti, ki se delijo na potrošniške in hitre. Potrošniški krediti so najenostavnejši krediti. Pomagajo vam pri uresničitvi vseh vaših želja, tako malih kot velikih. Ta kredit vam pride prav, če nimate privarčevanih finančnih sredstev. Omogoči vam finančna sredstva za osnovno potrošnjo, pa naj bo to daljši dopust, nakup avta, stanovanja ali hiše.
Drugi so premostitveni krediti, ki so po definiciji isti kot potrošniški krediti. Pri tem kreditu je prednost, da bo denar pridobljen v zelo kratkem času z zelo malo stroški. Premostitveni kredit je kredit na podlagi zastave depozita, rentnega ali namenskega varčevanja. Doba odplačila premostitvenega kredita ne sme presegati končnega roka vezave sredstev.
Tretji pa so hipotekarni krediti. Hipotekarni kredit je namenjen komitentom za nakup, gradnjo ali obnovo stanovanjske enote.
Naslednji so krediti za študente. Namenjeni so dijakom in študentom, ki imajo reden mesečni priliv. Študentski krediti z odloženim odplačilom so namenjeni tistim, ki nameravajo kredit odplačati po študiju. Praviloma so namenjeni za šolnine, lahko pa tudi za pokrivanje življenjskih stroškov. Prosilci za študentski kredit morajo biti vpisani v redni, izredni ali podiplomski študij, kredit pa zavarujejo s poroštvom. Ti krediti se glede na druge obrestujejo z nižjo obrestno mero.
Še zadnja vrsta kredita za fizične osebe je lombardni kredit. Lombardni kredit je potrošniški kredit na osnovi zastave. Kredit je mogoče dobiti na podlagi zavarovanja z zastavo vrednostnih papirjev, enot premoženja vzajemnih skladov ali nenamensko vezanih depozitov. Značilnost lombardnega kredita je, da banki ni potrebno ugotavljati kreditne sposobnosti komitenta, saj je kredit zavarovan z vrednostnimi papirji. Znesek kredita pa se določi v ustreznem razmerju glede na vrednost in vrsto zastavljenih sredstev. Zastavljenih vrednostnih papirjev ni mogoče prodati, je pa komitent upravičen do izplačila dividend.
V kolikor želite pridobiti kredit za fizične osebe, kliknite tukaj in presumerjeni boste na stran podjetja D-Solventa d.o.o.